Het is een hele uitdaging om het kwaliteits niveau van ons meer dan 140 jaar bestaande Deventerse Toonkunstkoor Euterpe te behouden en zo mogelijk nog verder te verbeteren. Uiterste inzet van dirigent en koorzangers zijn daarvoor vereist, maar vooral ook de bemoedigende en financiële steun van muziekliefhebbers die ons koor een warm hart toedragen zijn daarbij meer dan nodig.
Juist hierom is de Stichting Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe opgericht.
Als u zich aangetrokken voelt om ons daarbij te helpen, dan zijn wij op zoek naar u.
Wij van de stichting Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe willen uw vriendschap met het koor graag als volgt waarderen:
U kunt met voorrang concertkaartjes kopen, en maximaal twee plaatsen reserveren in het voorste deel van de zaal.
U ontvangt onze Nieuwsbrief met informatie over koor en uit te voeren werken
Hoe wordt u vriend van Toonkunstkoor Euterpe ?
Voor een bescheiden bijdrage vanaf €25 per jaar (dat is €0,50 per week) bent u al vriend van Toonkunstkoor Euterpe.
U kunt zich als vriend aanmelden door een email te sturen met uw naam en telefoonnummer naar:

vrienden@toonkunstdeventer.nl
De Stichting Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe zal u hartelijk begroeten.
IBAN:  NL57 INGB 0004 571671  ten name van Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe