Om het kwaliteitsniveau van ons meer dan 150 jaar bestaande Deventerse Toonkunstkoor Euterpe te behouden en zo mogelijk nog verder te verbeteren zijn wij op zoek naar bedrijven en instellingen die onze koormuziek een warm hart toedragen en daarvoor de Stichting Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe willen ondersteunen, zowel in bemoedigende als ook financiële zin.
Hiervoor hanteren wij de volgende regels:
De sponsor-bijdrage per bedrijf is minimaal €250 per jaar.
Voor sponsor bijdragen van €250 tot €1.000 per jaar zorgen wij (indien u hier prijs op stelt) voor vermelding op de sponsorpagina in elke concertbrochure
Vermelding op de sponsorpagina van onze website
Twee gratis toegangskaarten per concert met gereserveerde plaatsen
De mogelijkheid voor het plaatsen van een advertentie in elke concertbrochure
Voor sponsorbijdragen van €1000 of meer, verzorgen wij voor u:
Een halve pagina voor uw gratis advertentie in elke concertbrochure
Vermelding op de sponsorpagina van onze website
Vier gratis toegangskaarten per concert met gereserveerde plaatsen
Vermelding van uw merk of logo op toegangskaart, flyer en poster van elk concert
Wilt u meer weten, neem contact op met de voorzitter of de penningmeester van de Stichting Vrienden van Toonkunstkoor Euterpe. Zij zullen u hartelijk begroeten.

IBAN van onze bankrekening: NL57 INGB 0004 571671